«ԶՈՐԱՎԱՐ ՍԵՊՈՒՀ» ՊԱՏՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ


Տեղակայումը

«Զորավար Սեպուհ» պատմաքաղաքական վերլուծական կենտրոն ՀԿ հիմնադրվել է 2018թ. փետրվարին: Կենտրոնի գլխավոր նպատակն է՝ քաղաքական վերլուծությունների մատուցումը հայոց և համաշխարհային պատմության գլխավոր դասերի հիմամբ, պատմագիտական և քաղաքագիտական աշխատությունների և հոդվածների հրապարակումը ՀՀ ազգային անվտանգության հայեցակարգի լիարժեք ձևավորմանը նպաստելը առաջարկների տեսքով, անաչառ լրատվության մատուցումը: