Հինգշաբթի, Օգոստոս 05, 2021 Հետադարձ կապ

"ԶՈՐԱՎԱՐ ՍԵՊՈՒՀ" ՊԱՏՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ


Գլխավոր  Հանդեսի Մասին

Հանդեսի Մասին

Հանդեսի Մասին

«Պատմություն և քաղաքականություն» գիտական հանդեսը հիմնադրվել է «Զորավար Սեպուհ» պատմաքաղաքական վերլուծական կենտրոնի /գրանցման համար 211.171.1003990, հիմնադրման տարի 2018, գրանցման ամսաթիվ 2018-02-02/ գիտական խորհրդի որոշմամբ: Նրա գլխավոր նպատակը պատմաքաղաքական իրադարձությունների մատուցումն է՝ արդի հայ քաղաքական մտքի արդյունավետությանը ծառայելու միտումով և այն պատմագիտական հայեցակետերի մերժումը, որոնց անհրաժեշտությունը մեր ժողովրդի, մեր պետական և ոչ պետական քաղաքական մտքի կուռ և ամբողջական դարձնելու տեսանկյունից վաղուց սպառել են իրենց: Ընդունվում են նաև տնտեսական և մշակութային հիմնախնդիրներին առնչվող հոդվածներ: Հանդեսը լույս է տեսնելու տարեկան չորս համարով: Հոդվածներն ընդունվում են 7 – 15 էջի սահմաններում, ընդհանուր ծավալը կազմելու է 150-200 էջ: Եթե հոդվածն ունի կարևոր գիտական և արդիական նշանակություն, կարող են նրա չափերը գերազանցվել: Խմբագրությունը հոդվածը տպագրելու որոշումից առաջ այդ մասին տեղեկացնում է հեղինակին: Հոդվածների հետ պետք է ներկայացվեն կարծիքներ կամ երաշխավորագրեր: Բացի այդ, դրանք առանձին կարծիքի են տրվում խորհրդի անդամներին՝ ըստ մասնագիտական կողմնորոշման: Հոդվածները պետք է ունենան ամփոփագրեր՝ հայերեն ռուսերեն, անգլերեն և այլ լեզուներով՝ կախված այն հանգամանքից, թե ինչ լեզվով է գրված հոդվածը, հեղինակների մասին տվյալներ և հիմնաբառեր: Մեկ հոդվածի տպագրության արժեքն է 20 000 ՀՀ դրամ: Հեղինակն իր աշխատանքը հանդեսում հրատարակության ներկայացնելիս երաշխավորում է, որ հոդվածն ինքնուրույն է, չի ներկայացված այլ հրատարակություններում` տպագրության նպատակով և որ բոլոր հնարավոր խնդիրները` կապված հեղինակային իրավունքի հետ դիտարկվող հոդվածի առումով, լուծված են: Հեղինակը պետք է հավաստի, որ իր ներկայացրած հոդվածի հրատարակմամբ չի խախտում գոյություն ունեցող որևէ հեղինակային իրավունք և երաշխավորի, որ հրատարակչին կփոխհատուցի ի հայտ եկած նման խախտումների դեպքում առաջացած վնասները: Հանդեսի էլեկտրոնային տարբերակները զետեղվում են կայքում: Տպագրված հոդվածների բնագրերը հետ չեն վերադարձվում, այլ՝ պահվում են արխիվում: Արխիվում պահվում են նաև կարծիքներն ու երաշխավորագրերը: Հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, «Զորավար Սեպուհ» պատմաքաղաքական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Աշոտ Ներսիսյանը